Ruter: Dashboard og nøkkeltall for hele organisasjonen

[11.04.2013]

I dag skriver SBN om Affectos Ruter-prosjekt.

Datavarehusprosjektet til Ruter og Affecto setter målstyring i system, og gir daglig indikasjon på om tiltak virker som de skal.

Sammen med Affecto revitaliserer Ruter sitt datavarehusmiljø med SAP Business Objects og bygger ny infrastruktur for å levere nye og bedre nøkkeltall til virksomheten. Ved siden av å utnytte kapasiteten bedre for de kollektivreisende, er målsetningen å knytte all virksomhet opp mot suksessfaktorer basert på indikatorer og måltall og gjøre disse tilgjengelig for alle ledd av organisasjonen.

- Visjonen er at alle skal ha et forhold til datavarehuset, og at dette skal være med på å gjøre Ruter enda bedre for kundene, sier Robert Bøe som leder datavarehusprosjektet i Ruter.

- Hele organisasjonen skal etter hvert få egne dashboard med måltall og indikatorer som alle aktiviteter i Ruter skal være knyttet opp mot, sier Bøe.

For enkelte vil det være god relevans, mens for andre ansatte vil sammenhengen med de overordnede indikatorene selvsagt ikke være like stor. Uansett tror Bøe at datavarehusprosjektet vil bidra til at det blir raskere å få tilbakemeldinger på hvorvidt den daglige drifter påvirker Ruter i tråd med selskapets målsetninger.

Satser med SAP

Prosjektet bruker analyseverktøy fra SAP Business Objects, og innhentingen foretas med Data Integrator. Ruter har et stort antall systemer som spenner fra tradisjonelle kjernesystemer til sanntidssystemet ombord i busser, baner, trikker og båter.

Tidligere har det tatt tid å hente ut data fra systemene og sette de sammen for analyseformål. Når det nye systemet er på lufta skal Ruter ha et oppdatert datavarehus hver morgen.

- Historisk har ikke datavarehusmiljøet vært fulgt godt nok opp etter sammenslåingen av SL og Sporveien, og det er dette vi tar godt tak i nå, sier Bøe.

Samarbeidet med Affecto startet med en proof of concept sist oktober, og i første omgang gjøres utvalgte indikatorer tilgjengelig for ledergruppen. Hoveddelen av prosjektet skal settes på lufta i løpet av året.

Intervjuet er skrevet av Anders  Løvøy

Kilde: SBN. Hele intervjuet finnes også her

KONTAKTINFORMASJON
For mer informasjon vennligst kontakt

Administrerende direktør Håvard Ellefsen
Telefon +47 909 30 909
E-post: havard.ellefsen@affecto.com

Marketing Manager
Charlotte Flø Haanes
Telefon +47 957 61 628
E-post: charlotte.haanes@affecto.com

Ruter: Dashboard og nøkkeltall for hele organisasjonen