Pearl Consulting og Affecto i BI-samarbeid

[24.10.2012]

SAP har blitt en innovatør når det gjelder å skape muligheter for å analysere og kommunisere informasjonen som ligger i SAP-systemene. Det ønsker kundene å dra nytte av, og for å møte etterspørselsveksten girer Pearl Consulting og Affecto opp samarbeidet og danner landets største fagmiljø på kombinasjonen SAP ERP og BI.

– SAP-brukerne ønsker å ha tilgang til og analysere informasjonen der de er på en enkel måte, sier administrerende direktør Håvard Ellefsen i Affecto Norway. – Derfor har vår kollega Pearl Consulting og vi opplevd en betydelig oppdragsvekst og inngått partnerskap på en rekke prosjekter. – SAP har tatt en lederposisjon på innovasjon innen Business Intelligence, og vi ser en sterk trend mot mer brukervennlige SAP-løsninger, mer visuell framstilling av informasjon, og ikke minst bruk av mobile enheter som iPad og smarttelefoner.

På årets SBN-konferanse i Trondheim presenterer Pearl Consulting og Affecto hvilken bredde i kompetanse de nye BI-løsningene krever, mens representanter fra SAP-kundene Komplett og Norsk Gjenvinning vil vise hvordan de utnytter de nye BI-mulighetene.

– Før hadde brukerne analyse som jobb og behersket kompliserte SAP-løsninger, i dag trekkes løsningene mye lenger ut i organisasjonen, sier administrerende direktør Ingemar Goksøyr i Pearl Consulting.  – Det gir oss et nytt sett med sluttbrukere som forventer like enkel bruk som apper og nettaviser, og som vil ha sanntids tilgang til BI-løsningene på de flatene de selv vil, enten det er PC, smarttelefon eller nettbrett.

Hos Norsk Gjenvinning har Pearl og Affecto sammen utviklet en løsning for målstyring som samler alle KPI-er for hver enkelt enhet på ett målkort, visuelt fremstilt slik at brukeren kan se både historiske og prediktive KPI-er i løpet av sekunder; både hvordan det har gått og hvor man er på vei. Komplett var et av de første selskap som tok i bruk SAP BI 4.0 i hele virksomheten, implementert av Pearl og Affecto i samarbeid.

Pearl Consulting og Affecto er på hvert sitt felt blant de ledende SAP-miljøene i Norge og er begge SAP Partner of the Year flere år på rad. Selskapene styrker nå SAP-partnerskapet med ytterligere samarbeidsprosjekter.

 

Les også ommlegg på samarbeidet på Computerworlds webside

 

For mer informasjon vennligst kontakt:
Administrerende direktør Håvard Ellefsen
Telefon +47 909 30 909
e-post: havard.ellefsen@affecto.com

Ingemar Goksøyr, Daglig leder i Pearl Consulting AS
Telefon +47 906 01 000
e-post: ingemar@pearlconsulting.no
 

Pearl Consulting og Affecto i BI-samarbeid