Affecto skal videreutvikle og forvalte Business Intelligence-løsninger for Posten

[28.10.2011]

Affecto har inngått kontrakt med Posten om forvaltning av en Business Intelligence-løsning for måling av nøkkeltall i Postens produksjons- og distribusjonsvirksomheter. Kontrakten har en økonomisk ramme på opptil 14 millioner kroner.

– Affecto har utviklet Business Intelligence-løsninger for Posten i flere år, derfor er det ekstra gledelig at å få fornyet tillit for å levere det som på mange måter er en videreutvikling av Postens Business Intelligence-satsing, sier administrerende direktør Håvard Ellefsen i Affecto Norway.

Kontrakten løper over to år med opsjon på ytterligere to år og har en økonomisk ramme på inntil NOK 14 millioner. Den omfatter både applikasjonsforvaltningstjenester og videreutvikling av BI-løsningen, og leveranse starter i november 2011. Løsningen er utviklet for å kunne gi ledere på alle nivåer i Postens produksjon og distribusjon oversikt over volumer og timeforbruk.

– Posten er meget tilfreds med konkurransen vi får i markedet på denne type kontrakter. Affecto ble valgt fordi Posten vurderte tilbudet som best på kompetanse og totaløkonomi, sier pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten.

Posten er en nordisk post- og logistikk-aktør som utvikler og leverer totalløsninger innenfor posttjenester, kommunikasjon og logistikk for hele det nordiske markedet. Posten har om lag 20 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på 22,5 milliarder NOK.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Administrerende direktør Håvard Ellefsen
Tel. +47 909 30 909
e-post: havard.ellefsen@affecto.com  

Marketing manager Charlotte Flø Haanes
Tel +47 957 61 628
e-post: charlotte.haanes@affecto.com